HIRDETMÉNY

 

 

 

 

CSÁSZÁRTÖLTÉS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

 

2018. NOVEMBER 29. (CSÜTÖRTÖK) NAPJÁN

17.00 ÓRAI KEZDETTEL

 

KÖZMEGHALLGATÁST

tart, amelyen a választópolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői

közérdekű kérdést és javaslatot

tehetnek.

 

 

 

A közmeghallgatás helye:

 

6239 Császártöltés, Kossuth L. u. 168.

Közösségek Háza

 


 

 

HIRDETMÉNY

 

 

 

 

A

CSÁSZÁRTÖLTÉSI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

 

2018. NOVEMBER 29. (CSÜTÖRTÖK) NAPJÁN

16.00 ÓRAI KEZDETTEL

 

KÖZMEGHALLGATÁST

tart, amelyen a választópolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői

közérdekű kérdést és javaslatot

tehetnek.

 

 

 

A közmeghallgatás helye:

 

6239 Császártöltés, Keceli u. 107.

Polgármesteri Hivatal

 

 


Császártöltés Község Önkormányzata

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ alapján

pályázatot hirdet

 

CSALÁDSEGÍTŐ

munkakör betöltésére

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:         határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:                                     teljes munkaidő

A munkavégzés helye:                                      Polgármesteri Hivatal

                                                                            6239 Császártöltés, Keceli u. 107.

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

      A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény 39.§ (2)-(4) bekezdése, 40.§-a valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 64 §-a szerinti családsegítői feladatok ellátása figyelemmel a 15/1998. (IV.30.) NM. rendeletben és az 1/2000.(I.7.) SzCsM rendeletben foglaltakra.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. tv., valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.

Pályázati feltételek:

-          A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú melléklete szerinti végzettség és szakirányú szakképzettség

-           „B” kategóriás jogosítvány

-          Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

-          Magyar állampolgárság

-          Büntetlen előélet

-          Cselekvőképesség

Elvárt kompetenciák:

Kiváló szintű problémamegoldó, kommunikációs, konfliktuskezelési és kapcsolatteremtő készség.

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

-          Szociális és/vagy gyermekvédelem területén szerzett szakmai tapasztalat

-          Német nyelvismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-        Fényképes szakmai önéletrajz

-        Iskolai és szakmai végzettséget igazoló okiratok hiteles másolata

-        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány arról, hogy a pályázó büntetlen előéletű, illetve nem áll a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

-        Nyilatkozat a pályázó pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez történő hozzájárulásról

-        Nyilatkozat arról, hogy a pályázóval szemben a Gyvt. 15.§ (8) bekezdés szerinti kizáró okok nem állnak fenn.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. január 1. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hábermayer Viktória jegyző nyújt, a 78/443-118-as telefonszámon.

 

A pályázat benyújtásának módja:

-          Postai úton a pályázatnak a Császártöltés Község Önkormányzata címére történő megküldésével (6239 Császártöltés, Keceli u. 107). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: CST/2339/2018., valamint a beosztás megnevezését: családsegítő.

 

A pályázat elbírálásának határideje:      2018. december 3.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

-          https://kozigallas.hu – 2018. november 14.


VESZÉLYES HULLADÉKOK ELSZÁLLÍTÁSA

 

Császártöltés Község Önkormányzata 2018. évben is vállalja a veszélyes hulladékok összegyűjtésének megszervezését és elszállíttatását.

A gyűjtés időpontja:

2018. november 12-15. között 7.00 – 15.00 óráig

2018. november 16-án 7.00 – 12.00 óráig

A gyűjtés helyszíne: az Önkormányzat karbantartó műhelyének udvara

     (Kossuth L. u. 164.).

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a veszélyes hulladékokat egyénileg kell beszállítani!

Miket veszünk át?

Egészben lévő elektronikai eszközöket, melyek egy háztartásban előfordulhatnak pl.:

·        háztartási (mosógép, tűzhely, hűtőgép stb.),

·        számítástechnikai (számítógép, telefon stb.),

·        szórakoztató elektronikai berendezések (televízió, rádió stb.)

 

Valamint:

·        gumiabroncsokat, veszélyes hulladéknak minősülő anyagokat (elemek, akkumulátorok, festékek, lakkok, ragasztók, oldószerek, savak, lúgok, növényvédő szerek, veszélyes anyagokkal szennyezett csomagolási hulladékok és minden egyéb veszélyes hulladéknak minősülő anyagok)

 

A gyűjtés célja, hogy a hulladékok minél nagyobb mértékben hasznosuljanak, ne kerüljenek ki a település határába, ezáltal szennyezve környezetünket.

Tegyünk együtt környezetünk tisztaságáért!

 

                                                         Császártöltés Község Önkormányzata

 


Az orvosi rendelő felújítása Császártöltésen

Császártöltésen 40 millió forintból, egy újabb TOP-os pályázatnak (TOP-4.1.1-15-BK1-2016-00009) köszönhetően valósult meg az orvosi rendelő felújítása. Az épületben felújításra került az elektromos hálózat, a vízvezeték rendszer, teljesen új nyílászárók kerültek beszerelésre, új festést kapott kívül és belül az épület, a belső felújítás során a recepciók és az összes helység megújult, továbbá teljesen új bútorzatot is kaptak a rendelők és a védőnői szolgálat.

   

 

Az átadás kis műsorral indult, melyben közreműködtek a császártöltési óvodások, köszöntőt mondott Rideg László a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat elnöke, Bányai Gábor országgyűlési képviselő és Takácsné Stalter Judit polgármester asszony. Császártöltésre 400 millió forint forrás jut majd a TOP forrásokból. A mostani rendelő felújítás az első lépések között volt, hamarosan a többi projekt is elindul és további fejlesztések várhatóak a településen. A felújított rendelő méltó körülményeket nyújt minden Császártöltésen élő számára és a  mozgásukban korlátozottak számára is megteremti azokat a lehetőségeket, amelyek eddig nem álltak rendelkezésre.

 


 

KÉPEK A FALUALAPÍTÓK ÜNNEPÉRŐL:

 

Falualapítók ünnepe - Házaspárok útja, Legyen a vendégünk...! - Óriássütemény (2018.08.12.):

 

Falualapítók ünnepe - Díjátadók, Vacsora (2018.08.11.):

 

Falualapítók ünnepe - Kézműves foglalkozás, Kalap Jakab, Falusi Olimpia (2018.08.11.):

 

Falualapítók ünnepe - Megnyitó, Kiállítás, Sramlikings (2018.08.10.):

 

 

 


A jelen lépései a jövő értékeivé válnak

TOP FEJLESZTÉSEK KISKŐRÖS JÁRÁS

 

Példaértékű együttműködés mentén valósulnak meg a Területi- és Területfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében azok a projektek, amelyek sok esetben, akár évtizedek óta várattak magukra. A Kiskőrös járás tekintetében is számos település kapott lehetőséget a fejlődésre, megannyi projekt indult útjára a tavalyi és az idei évben egyaránt.

 

Bács-Kiskun megye egészét átfogó beruházások indultak meg szerte a térségünkben, melyek során a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat a híd szerepét látja el a pályázatok koordinálásával, szakmai előkészítésével és megvalósításával, hogy az itt élők életminősége, gazdaságának fejlődése hosszútávon stabil háttere lehessen a térség népességmegtartó képességének.

A jelenleg folyamatban lévő, 2014-2020-as pályázati ciklusban, a megye szinte egésze meg tud újulni.

A Kiskőrösi járás több mint 7,1 milliárd forintnyi támogatásra pályázott sikerrel ezidáig, melyet az 1. sz mellékelt grafikon tartalmaz. Kiskőrös Város Önkormányzata közel 250 millió forintból egy a megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás valósít meg. Ezen belül komplex fejlesztési programok keretében öt közintézményének épületét kívánja ellátni telepített központi biomassza kazánnal.

Soltvadkerten 450 millió forintból záportó kerül kialakításra, valamint csapadékcsatorna rekonstrukció valósul meg. A fejlesztés eredményeként a problémás (belvízvédelmi készültséggel, havaria helyzettel érintett) helyek megszűnnek, a csatornahálózat összefüggő hálózatot alkot és képes lesz a település érintett résznek vízelvezetését ellátni. A tervezett víztározó kialakításának a célja, hogy a csapadékvizek nagyobb része a területen maradjon, az visszatartásra kerüljön és helyben kerüljön tározásra, ezáltal egyrészt csak a többletvizek kerülnek elvezetésre, így kevésbé terhelik a befogadót, másrészt a felszíni és a felszín alatti vízkészletek közötti gazdálkodás ezzel elősegíthető.

Ezenkívül a Kiskőrösi járásban számos olyan projekt valósul meg, amely többek között turizmust, környezetvédelmet, közlekedést, energetikát, egészségügyi és szociális ellátást, város rehabilitációt, valamint óvodai és bölcsődei, továbbá ipari terület fejlesztést céloz meg.

A térség teljes területére kiterjedő fejlesztések, a gazdaság egészét támogató intézkedések fontos szerepet játszanak a lakosság életszínvonalának emelésében, a vállalkozói környezet fejlesztésében, a helyben való boldogulás biztosításában. Ezen lehetőségek, mind-mind azt a célt szolgálják, hogy megyénkben legyen jelene és jövője minden itt élőnek.

 

 

Kecskemét, 2018.04.05.

Debreceni Vanda

Elnöki kabinet

 

 


A Gasztroangyal Császártöltésről szóló adása

2018. március 24-én, szombaton 17.00 órakor volt a Duna tv műsorán.

A TELJES MŰSOR A LINKRE KATTINTVA ELÉRHETŐ


 

NYERTES PÁLYÁZAT

A Kormány az 1314/2016. (VI. 30.) Korm. határozatában döntött a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programról, amelynek alapvető célja, hogy olyan közösségi terek kerüljenek az ország minél több településén kialakításra, ahol valamennyi korosztály, a fiatalabbaktól az idősebbekig aktívan töltheti el a szabadidejét igényes szabadtéri létesítményekben.

Örömmel értesítjük a császártöltésieket, hogy sportpark kialakítására nyert a pályázatunk. Minimum 90 m2 alapterületű, - minimálisan 8 eszköz kerül rá telepítésre. A Ligetben kerül elhelyezésre.

 


 

 

 


 

 Tisztelt Császártöltésiek!

A Buszváró nyitvatartása az őszi, téli időszakban, 2018. október 1-től a megszokottak szerint alakul.

 

 


 

FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft. TÁJÉKOZTATÓJA

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásban bekövetkező változásokkal kapcsolatban bevezetésre került a házhoz menő biológiailag lebomló hulladék gyűjtés

 


 

Engedély kérelem minta a szövegre kattintva letölthető!

 


 

TELEPÜLÉSI ÜGYSEGÉDI SZOLGÁLAT KÖZLEMÉNYE

 


 Nyugdíjas Klub

 

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt hétfő délutánonként 13.00 órától a Teleházban tartandó Nyugdíjas Klubba. Szállítás megoldható. Érdeklődni lehet Ginderné Terikénél. Tel.: 06/31-321-9933


 

Császártöltés hiteles története


Wicker Erika, Knipl István, Bárth János, Bolvári Csaba, Bánáti István munkája


A Polgármesteri Hivatalban és a Teleházban lehetőség van a könyvek megvásárlására.

 


 

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

 

Tájékoztatjuk a község lakosságát, hogy 2015. szeptember 1. napjától településünkön újra működik a házi segítségnyújtás, mint szociális alapszolgáltatás. A szolgáltatás keretében az önkormányzat házi gondozó foglalkoztatásával a lakásukon, lakókörnyezetünkben nyújt szükség szerint segítséget a rászorulóknak.

A házi segítségnyújtás igénybevétele esetén az ellátottak segítséget kaphatnak:

-    a személyi higiénia fenntartásához,

-    élelemhez jutásához,

-    a gyógyszerek beszerzéséhez,

-    hivatalos ügyek intézéséhez,

-    a napi életviteli tennivalók ellátásához,

-    a környezetükkel való kapcsolattartáshoz,

-    a szabadidős, rehabilitációs, foglalkoztató programokon való részvételhez,

-    a szükségleteinek megfelelő szociális illetve egészségügyi ellátáshoz való hozzájutáshoz.

 

A házi segítségnyújtás térítésköteles szolgáltatás melynek térítési díja a hatályos önkormányzati rendelet alapján 460,- Ft/óra.

A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, az ellátás az igénylő vagy képviselője kérelmére történik. A szolgáltatással kapcsolatosan bővebb információ, valamint a kérelem nyomtatvány a Polgármesteri Hivatalban Óvári Zoltánné igazgatási ügyintézőtől kérhető személyesen illetve telefonon a 78/443-320/21-es telefonszámon.

A HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS KÉRELEM NYOMTATVÁNY INNEN LETÖLTHETŐ!

 

Video kategóriák:
Császártöltés °C
Budapest °C
  2018/11/22 Ferienhaus Ostsee

Eseménynaptár

November 2018
H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Az oldalt látogatták 2015.08.06. óta:
3839784
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
4910
10871
40525
39098
185850
320307
3839784

Forecast Today
11712

1.43%
1.16%
0.78%
0.42%
0.05%
96.16%
Online (15 minutes ago):28
28 guests
no members

Your IP:54.147.142.16