Hajrá Töltés!

Vasárnaptól szavazz a falunkra a www.origo.hu oldalon!


Örömmel értesítjük a Császártöltésieket, hogy Császártöltés részt vesz az Origó internetes hírportál a Legszebb fekvésű település versenyén. A szavazás most vasárnap, azaz szeptember 25-én reggel elindul.
Szavazni 1 héten át, október 2-án éjfélig lehet a cikkben lévő szavazódobozban az Origón.
Császártöltés képei közül ezt választották.
Kérek mindenkit Császártöltésit és az ország lakóit, hirdesse és szavazzon, hogy minél több szavazatot kapjunk. Szavazni az www.origo.huoldalon lehet.

A versenyben három Bács-Kiskun megyei település - Császártöltés, Fajsz és Ordas - vesz rész Rideg László, a megyei közgyűlés elnökének javaslatára. Köszönjük!


 

 


 VÁLASZTÁSI IRODA KÖZLEMÉNYE

Tisztelt Választópolgárok!

 

Magyarország köztársasági elnöke országos népszavazást tűzött ki 2016. október 2-ára. A népszavazásra feltett kérdés: „Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?

A szavazás napján reggel 6.00 órától este 19.00 óráig lehet szavazni abban a szavazókörben, amelyben a választó szerepel a névjegyzékben. A szavazóköri névjegyzékbe történő felvételről a választók 2016. augusztus 15-ig tájékoztatást kaptak a Nemzeti Választási Irodától.

A szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgár személyesen szavazhat. A szavazás napján a lakcímétől távol tartózkodó választópolgár, belföldön az általa megjelölt településen átjelentkezéssel, külföldön Magyarország külképviseletein adhatja le szavazatát.

Átjelentkezést 2016. szeptember 30-án (péntek) 16.00 óráig, a külképviseleti névjegyzékbe vételt 2016. szeptember 24-én (szombat) l6.00 óráig lehet kérni a www.valasztas.hu oldalon, illetve levélben vagy személyesen a Helyi Választási Irodában.

A mozgásában egészségi állapota, vagy fogyatékossága miatt gátolt választópolgár, meghatalmazott útján vagy levélben, mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be legkésőbb 2016. szeptember 30-án (pénteken) 16.00 óráig a Helyi Választási Irodához, a szavazás napján 15.00 óráig pedig az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz. A kérelemnek tartalmaznia kell a választópolgár nevét, születési nevét, születési helyét, anyja nevét, személyi azonosítóját. Mozgóurna iránti kérelem letölthető a www.valasztas.hu oldalról, illetve levélben vagy személyesen beszerezhető a Helyi Választási Irodában.

A szavazat leadására azt követően kerülhet sor, ha a szavazatszámláló bizottság megállapította a választópolgár személyazonosságát és személyi azonosítóját (régi nevén személyi szám) vagy lakcímét, és szerepel a névjegyzékben.

 

A személyazonosság igazolására alkalmas:

-        magyar hatóság által kiállított személyazonosító igazolvány (személyi igazolvány, régi könyvecske formátumú személyi)

-        magyar hatóság által kiállított ideiglenes személyazonosító igazolvány

-        magyar hatóság által kiállított vezetői engedély

-        magyar hatóság által kiállított útlevél, ideiglenes útlevél

 

A személyi azonosító igazolására alkalmas:

-        személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)

-        hatósági bizonyítvány, illetőleg igazolás a személyi azonosító jelről

 

A lakcím igazolására alkalmas:

-        lakcímet igazoló hatósági igazolvány

-        régi könyvecske formátumú személyazonosító igazolvány amennyiben a lakcímet tartalmazza

 

A választási körzetek területi megoszlása az alábbiak szerint alakul:

1.     számú szavazókör:         Teleház, Kossuth L. u. 167.

Arany János utca, Főkáptalan utca, Keceli u. 17-76/A., Kossuth Lajos utca,
           Tavasz utca, Terv utca,

2.     számú szavazókör:         Orvosi Rendelő, Keceli u. 4.

Ady Endre utca, Állami Gazdasági tanyák, Bajai utca, Bajcsy-Zs. utca, Bajtárs            utca, Csalai és Polgárdi tanya, Gőzmalom utca, Keceli utca 3/1-16., 
            Keceli u. 77-115., Keceli úti tanyák, Kiscsala tanya, Középcsala tanya, 
            Nagycsala tanya, Zsombostó tanya

3.     számú szavazókör:         Közösségek Háza, Kossuth L. u. 168.

Akácfa utca, Bem József utca, Dózsa György utca, Gábor Áron utca, Hősök
            tere, Ifjúság utca, József Attila utca, Munkácsy Mihály utca, Petőfi Sándor
            utca, Rákóczi Ferenc utca, Rózsa utca, Sport tér, Szabadság tér, Zöldfa utca

 

Választópolgáronként az aktuális szavazóköri címet a választók névjegyzékbe történő felvételéről szóló ÉRTESÍTŐ tartalmazza.

Azon választópolgárok, akik csak településszintű lakcímmel, illetőleg, akik átjelentkezéssel szavaznak, szavazataikat kizárólag az 1. számú szavazókörben (TELEHÁZ, Kossuth L. u. 167.) adhatják le.

A Helyi Választási Iroda a Polgármesteri Hivatal épületében, Császártöltés, Keceli u. 107. szám alatt működik.

A Választási Irodán kívül az országos népszavazás alakulásáról folyamatos tájékoztatást a www.valasztas.hu internetes honlap nyújt.

 

Császártöltés, 2016. szeptember 15.

 

                                              

                                               Tisztelettel:

 

 

                                                                                              Hábermayer Viktória

                                                                                                     HVI vezető

 


 

 

 


 

FBH-NP közleménye:

Tisztelt Lakosság!

Ezúton tájékoztatni kívánjuk Önöket, hogy a Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által a 2016.04.01.-.2016.06.30. időszakra kiállított számlákat a fizetési határidő lejártát követően fogják megkapni, az új rendszer felállításából eredő technikai problémákból kifolyólag. Ezáltal a számlák fizetési határideje a kézhezvételtől számított 15 nap, függetlenül a számlán feltüntetett fizetési határidőtől.

A fenti okok miatt késedelmi kamat, illetőleg járulékos költségek felszámítására a módosított fizetési határidőt kell figyelembe venni.

Császártöltés Község Önkormányzata

 


Zarándoklat Mátraverebélyen 2016

 

A császártöltési katolikus egyházközség mintegy ötven főből álló tagja Nagyboldogasszony napján Mátraverebélyen járt zarándokúton.

A Katolikus Egyház augusztus 15-én Szűz Mária halálának és mennybevételének ünnepét, Nagyboldogasszony napját üli. Az ősegyházig visszanyúló hagyomány szerint a Megváltó édesanyjának, Máriának a holttestét nem engedte át a földi enyészetnek, hanem röviddel halála után föltámasztotta és magához emelte a mennyei dicsőségbe.
Jeruzsálemben az V. században már biztosan megemlékeztek a Boldogságos Szűz égi születésnapjáról. Az ünnepet Dormitio sanctae Mariae, vagyis „a szentséges Szűz elszenderülése” névvel illették. A VI. század során egész Keleten elterjedt az ünnep. Róma a VII. században vette át, s itt a VIII. századtól Assumptio beatae Mariae-nak, azaz „a Boldogságos Szűz mennybevételé”-nek nevezték. XII. Piusz pápa 1950. november 1-jén hirdette ki hittételként, hogy a „Boldogságos Szűz Mária földi életpályája befejezése után testével és lelkével együtt felvétetett a mennyei dicsőségbe”.
Nagyboldogasszony napja a karácsony és újév mellett a harmadik olyan parancsolt ünnep Magyarországon (ezeken a hitüket gyakorló katolikusoknak az Egyház szentmisehallgatást ír elő), amely nem szükségszerűen vasárnapra esik.
Az ünnepet Szent István király is megtartotta. Hogy mennyire fontosnak tekintette Mária égi születésnapját, jelzi az is, hogy ezen a napon ajánlotta Magyarországot a Szűzanya oltalmába. Ezért nevezzük a Szent Szüzet Magyarország égi pártfogójának, vagyis Patrona Hungariae-nak. Szent István 1038-ban egyébként éppen Nagyboldogasszony napján hunyt el.

 

 


 

Az eseményről készült fényképösszeállítás megtekinthető a szövegre

kattintva, illetve a Képgalériában az oldalsó menüben!

 


 

A jó tanulók kirándulása Bikalra 2016. június 14-én

Felejthetetlen élményben volt része annak a 66 tanulónak, aki kitűnő vagy jeles tanulmányi eredményével kiérdemelte, hogy a Császártöltés Fejlődéséért Közalapítvány és a Csengőszó Császártöltési Iskolai Alapítvány által szervezett kiránduláson vehessen részt.

Tanulóink az apródképző foglalkozásokon megismerhették a középkori fegyvereket, a vívás és íjászat alapjait. A felsősök nemezből békát készítettek, az elsősök mézeskalácsot díszítettek, a többiek csuhéból díszt állítottak össze a kézműves foglalkozásokon. Megnéztük a Császár új ruhája című tréfás mesejátékot. Rettenetes Lajos a középkori ítélkezésről és ítélet végrehajtásról mesélt, közben bemutatta a kiállított eszközöket.

Minden gyermek önállóan elkölthette a fabatkáit. Voltak, akik lovas kocsizásra, míg mások kézműveskedésre használták fel.

A lovagi torna „fekete lovagja” lelkesen küzdött Császártöltésért a porondon. A tornát végül Nagyorrú Kálmán vitéz nyerte, aki Magyarországért küzdött a viadalon.

Köszönjük a két alapítványnak a jutalom kirándulást.


Ünnepi díjátadás

2016. június 12-én Császártöltés Község Képviselő-testületének határozata alapján önkormányzati kitüntetések adományozására került sor a Közösségek Házában. Az ünnepi műsor keretein belül a Képviselő-testület az alábbi kitüntetéseket adományozza:

Knut Simon részére a település fejlődését szolgáló munkásságának elismeréseként "Császártöltés Község Díszpolgára” Címet

 Epres István részére a település közösségi életének erősítéséért tett kiemelkedő munkájának elismeréseként posztumusz „Császártöltés Község Közéletéért” Díjat adományozza.

Angeli Mátyás részére a település kulturális-, közművelődési életének megszervezése, irányítása, az ifjúság művelődéséért, a zeneoktatás népszerűsítésért végzett munkája valamint népművelői, családkutató tevékenysége kapcsán végzett kiemelkedő munkájának elismeréseként 
„Császártöltés Község Kultúrájáért” Díjat

 Dr. Scheibl József részére a település egészségügyi ellátása érdekében végzett kiemelkedő munkájának elismeréseként posztumusz Császártöltés Község Egészségügyi és Szociális Ellátásáért” Díjat

Mintál Ferencné részére az óvodai nevelési feladatok ellátása során végzett kiemelkedő munkájának, magas fokú szakmai és pedagógiai felkészültségének elismeréseként „Császártöltés Község Ifjúságának Oktatásáért és Neveléséért” Díjat

Ledniczky János részére a község sportéletének fejlődése érdekében kifejtett kiemelkedő munkájának, sportteljesítményének elismeréseként „Császártöltés Község Sportjáért” Díjat

 A kitüntetésekkel kifejezzük elismerésünket és köszönetünket azoknak a személyeknek, akik munkájukkal hozzájárultak, hozzájárulnak ahhoz, hogy településünk összetartó, élhető közösséggé vált.


 

Tisztelt Császártöltésiek!

A Buszváró nyitvatartása a tavaszi, nyári időszakban, 2016. április 1-től 2016. szeptember 30-ig szünetel.

A nyitásra a hideg időszak beköszöntével, várhatóan október hónapban kerül sor.

 


 

FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft. TÁJÉKOZTATÓJA

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásban bekövetkező 2016. évi változásokkal kapcsolatban bevezetésre kerül a házhoz menő biológiailag lebomló hulladék gyűjtés

 


 

Engedély kérelem minta a szövegre kattintva letölthető!

 


 

TELEPÜLÉSI ÜGYSEGÉDI SZOLGÁLAT KÖZLEMÉNYE

 


 Nyugdíjas Klub

 

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt hétfő délutánonként 13.00 órától a Teleházban tartandó Nyugdíjas Klubba. Szállítás megoldható. Érdeklődni lehet Ginderné Terikénél. Tel.: 06/31-321-9933


 

CSÁSZÁRTÖLTÉS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK FELHÍVÁSA!

 

BANKSZÁMLA VÁLTOZÁS!

 

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Császártöltés Község Önkormányzata a 110/2015. (XII.16.) Képviselő-testületi határozatában döntött az önkormányzat számlavezető pénzintézet váltásáról. A határozat értelmében 2016. február 1. napjától az önkormányzat számlavezető pénzintézete a Rónasági Takarékszövetkezet császártöltési fiókja.

Kérjük, amennyiben 2016. február 1. napját követően átutalást kezdeményeznek önkormányzatunk felé, azt az alábbiakban részletezett bankszámlaszámok javára tegyék meg:

Számla megnevezése

Számlaszám

Magánszemélyek kommunális adója

52500123-11056531

Közig.hat.elj.illetékbeszedési szla

52500123-11056586

Iparűzési adó számla

52500123-11056555

Bírság számla

52500123-11056562

Késedelmi pótlék számla

52500123-11056593

Talajterhelési díj beszedési szla

52500123-11056579

Egyéb bevételek beszedési számla

52500123-11056658

Gépjárműadó beszedési számla

52500123-11056665

 A befizetésüket a Rónasági Takarékszövetkezetben készpénz befizetéssel, illetve banki átutalással is megtehetik.

Az első készpénzes befizetéshez a banki beazonosítás miatt kérjük a személyi igazolványukat és lakcímkártyájukat szíveskedjenek magukkal vinni!

Nyitvatartás:

Hétfő:         7.00-12.00 óráig    12.30-17.00 óráig

Kedd:          7.30-12.00 óráig    12.30-16.00 óráig

Szerda:        7.30-12.00 óráig    12.30-16.00 óráig

Csütörtök:    7.30-12.00 óráig    12.30-16.00 óráig

Péntek:       7.30-12.00 óráig                      zárva


 

Császártöltés hiteles története


Wicker Erika, Knipl István, Bárth János, Bolvári Csaba, Bánáti István munkája


A Polgármesteri Hivatalban és a Teleházban lehetőség van a könyv megvásárlására.

 


 

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

 

Tájékoztatjuk a község lakosságát, hogy 2015. szeptember 1. napjától településünkön újra működik a házi segítségnyújtás, mint szociális alapszolgáltatás. A szolgáltatás keretében az önkormányzat házi gondozó foglalkoztatásával a lakásukon, lakókörnyezetünkben nyújt szükség szerint segítséget a rászorulóknak.

A házi segítségnyújtás igénybevétele esetén az ellátottak segítséget kaphatnak:

-    a személyi higiénia fenntartásához,

-    élelemhez jutásához,

-    a gyógyszerek beszerzéséhez,

-    hivatalos ügyek intézéséhez,

-    a napi életviteli tennivalók ellátásához,

-    a környezetükkel való kapcsolattartáshoz,

-    a szabadidős, rehabilitációs, foglalkoztató programokon való részvételhez,

-    a szükségleteinek megfelelő szociális illetve egészségügyi ellátáshoz való hozzájutáshoz.

 

A házi segítségnyújtás térítésköteles szolgáltatás melynek térítési díja a hatályos önkormányzati rendelet alapján 460,- Ft/óra.

A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, az ellátás az igénylő vagy képviselője kérelmére történik. A szolgáltatással kapcsolatosan bővebb információ, valamint a kérelem nyomtatvány a Polgármesteri Hivatalban Óvári Zoltánné igazgatási ügyintézőtől kérhető személyesen illetve telefonon a 78/443-320/21-es telefonszámon.

A HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS KÉRELEM NYOMTATVÁNY INNEN LETÖLTHETŐ!

 

Video kategóriák:
Császártöltés °C
Budapest °C
  2016/09/28 Ferienhaus Ostsee

Eseménynaptár

September 2016
H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Az oldalt látogatták 2015.08.06. óta:
1176072
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
550
1699
6214
34831
84619
92422
1176072

Forecast Today
240

4.44%
1.49%
0.79%
0.64%
0.13%
92.51%
Online (15 minutes ago):17
17 guests
no members

Your IP:54.147.50.227