Főmenük:
Császártöltés képekben:

Rövidfilm ajánló
Keresés a tartalomban
Névnap
Ma 2015. augusztus 01., szombat, Boglárka napja van. Holnap Lehel napja lesz.
Látogatók:
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterMa64
mod_vvisit_counterTegnap139
mod_vvisit_counterEzen a héten805
mod_vvisit_counterEbben a Hónapban64
mod_vvisit_counterÖsszes látogató261756

Márton-nap

 

A témaválasztás indoklása, megalapozottsága:

 

Óvodánk Bács-Kiskun megye festőien szép településén, Császártöltésen található a faluközpontban. Elhelyezkedését szerencsésnek tartjuk, mert rövid kirándulások szervezésével már elérhetjük a parkerdőt, a halastavakat, a tájvédelmi körzethez tartozó Vörös-mocsarat és gyurgyalag-telepet, de közel vannak a szőlők, kiskertek. Változatos, sokszínű lehetőséget biztosítva gyermekeink számára a közvetlen kapcsolatteremtésre.
A KTKT Császártöltési Tagóvoda egy közel 3000 lelkes község egyetlen óvodája. Községünk lakosságának nagy részét ma is a német kisebbség alkotja. Éppen ezért a szülők kérésének megfelelően óvodánk sajátossága a német nemzetiségi nyelven folyó nevelés minden korcsoportban. Kiemelt feladatunknak tartjuk a német nemzetiségi nyelv és kultúra, valamint a hagyományok ápolását, átörökítését. Ezek a feladatok az óvodai nevelés komplex részeként beleolvadnak mindennapjainkba. A gyermeki tapasztalatok és élmények megbeszélésében a kommunikációnak, az állandó személyes érintkezésnek fontos szerepe van, akár magyar, akár a nemzetiségi nyelven történik. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mert óvodánk dolgozóinak többsége beszéli a nemzetiségi nyelvet is. Csoportonként két óvónő biztosításával a nemzetiségi és magyar nyelven való kommunikálást valósíthatjuk meg a nap bármely szakában. Óvodánkban 1974 óta folyik német nemzetiségi nevelés. Azóta folyamatosan építjük bele a német nemzetiségi szokások, hagyományok feldolgozását a mindennapokba. Gyűjtőmunkát végzünk az idős emberek körében, és lehetőleg minden óvodában használható anyagot integrálunk a helyi nevelési programunkba. Nyolc évvel ezelőtt, az akkori nagycsoportosok kezdeményezték a Márton napi hagyományok felelevenítését. Azóta fokozatosan bővítettük a programot és településünk egyik legkedveltebb, szinte már községi szintű rendezvényévé nőtte ki magát azzal, hogy mindig többen és többen jönnek el, az óvoda által rendezett ünnepségre. Az idei évben már az előkészületekbe is fokozottan bevontuk a szülőket is. Közös barkács-délutánt szerveztünk, ahol a szülők-óvónők-gyerekek közösen készítették el a lámpásokat. Közben a szülőknek is megtanítottuk a „felvonulásnál” énekelt dalokat. A lámpások színes kartonpapírból, sajtos doboz alapra készültek (melyeket előzőleg gyűjtőmunkában szedtek össze a gyerekek). A kész lampionokba gyertyákat ragasztottak, megbeszéltük a helyes használatát. Ez a téma különösen jól illeszkedett a kompetencia-alapú nevelési időszakba, a „Tűz” témakörbe.

A rendezvényt az egész óvodára kiterjesztettük, de a szervezési feladatok idén is a nagycsoportosokra hárultak

 A projekt lefolyása, menete:

Október közepétől folyamatosan beszélgettünk a Márton-legendáról, megismerkedtek a gyerekek Szent Márton püspök élettörténetével, a személyét övező különböző mesés történetekkel, a nevéhez kötődő népszokásokkal, hiedelmekkel stb.

Közben megkezdődött a gyűjtő munka (kerek sajtos-dobozok, ötletek, minták). Mindennapi munkánkat a tűz témakör fogta át, ezért a programba illesztettük a tűzoltók látogatását, ahol a tűzoltóparancsnok ismertette a tűz veszélyeit és fontosságát is. Megtanultuk a gyertyagyújtás és oltás szabályait, szigorúan felnőtt jelenlétében.

Folyamatosan ismerkedtek meg a gyerekek az új körjátékokkal, új verssel, mesével. A Csillagtallérok című Grimm mesére azért esett a választásunk, mert közel hozza a gyerekekhez az önzetlenség, egymás segítésének pozitív érzését. Szt. Márton életében is fontos volt a rászorultak, elesettek önzetlen megsegítése. Úgy éreztük ez a mese jobban megfelel a gyermekek életkorának, a dramatizáláson keresztül átélhették a segítés jó érzését, azt, hogy az önzetlen szeretet végül megkapja jutalmát.

A meséből forgatókönyvet készítetünk és elkezdtük a dramatizálást. A szükséges jelmezeket, eszközöket közösen készítettük el. A mese szereplőit önként jelentkező, szívesen játszó gyerekek közül választottuk ki. A narrátor szerepét az óvónéni vállalta.

 

Forgatókönyv:
Grimm testvérek: Csillagtallérok

Átdolgozta: Herner Melinda, Vikkerné Horváth Zsuzsanna

Mesélő: Egyszer volt, hol nem volt egy szegény kislány.

Nem volt senkije, szegény volt, mint a templom egere.

Nem volt egyebe, mint csak a ruhája, ami rajta volt,

És egy darab kenyere.

Egy napon elindult világgá, hátha megsegíti a jó Isten.

(a kislány Vivaldi: Négy évszak, Tél című zenéjére elindul a félkörben álló gyerekek előtt)

Szegény ember: Te jó kislány adj ennem, három napja nem ettem egy falást sem.

Kislány: Nincs egyebem, csak ez a kis darab kenyér, ezt szívesen neked adom.

Szegény ember: Köszönöm, áldjon meg az Isten!

 

(a kislány Vivaldi: Négy évszak, Tél című zenéjére elindul a félkörben álló gyerekek előtt)

Első gyermek: Úgy fázik a fejem, nincs amivel befödjem!

Kislány: Tessék, itt a kendőm, neked adom.

Első gyermek: Köszönöm. Áldjon meg az Isten!

 

(a kislány Vivaldi: Négy évszak, Tél című zenéjére elindul a félkörben álló gyerekek előtt)

Második gyermek: Úgy fázom, majd megfagyok. Segíts rajtam, jó kislány!

Kislány: Tessék, itt a nagykendőm, neked adom.

Második gyermek: Köszönöm. Áldjon meg az Isten!

(a kislány Vivaldi: Négy évszak, Tél című zenéjére elindul a félkörben álló gyerekek előtt)

Harmadik gyermek: Jaj, de fázom, majd megfagyok! Segíts rajtam!

Kislány: Tessék, itt a szoknyácskám, Neked adom!

Harmadik gyermek: Köszönöm. Áldjon meg az Isten!

(a kislány Vivaldi: Négy évszak, Tél című zenéjére elindul a félkörben álló gyerekek előtt)

Negyedik gyermek: Úgy fázom, majd megfagyok. Segíts rajtam!

Kislány: Tessék, már csak ez az ingem van, de neked adom.

Negyedik gyermek: Köszönöm. Áldjon meg az Isten!

Mesélő: Most már csakugyan semmije sem volt. Így álldogált a szegény kislány, feltekintett a csillagokra és nagyot sóhajtott.

Abban a pillanatban egymás után hullottak le a csillagok az égből és színarany tallérokká váltak. Lehullott egy szép fehér gyolcsing is, olyan fehér és olyan finom, mint a csuda. A tallérokat szépen felszedegette, s ettől fogva nem volt gondja többet, boldogan élt tovább.

 

(Monteverdi: Keljen dalra minden ember – orgonaszó)

 

Módszerek, fejlesztési területek a projektben:

 

Projektünk a Márton-legenda köré épült, amit több szempont szerint dolgoztunk fel. Megjelent a különböző nevelési területeken, úgy mint vizuális, anyanyelvi, ének-zene, környező világ tevékeny megismerésében.

Témakörök témákra bomlottak és tevékenységekben valósultak meg. Nagyon fontos az óvodáskorú gyerekeknél a cselekvés, személyes tapasztalás, hiszen az élethelyzetben való tanulás eredményez maradandó tudást. A gyerekek fejlettségi szintjük, előismereteik szerint differenciáltan vettek rész a mindennapi tevékenységekben. A fejlődés, fejlesztés is differenciáltan valósult meg. A fejlesztés a következő kompetenciaterületeken valósult meg: intellektuális, verbális, szociális, testi.

 

Értelmi képességek:

pontos, differenciált vizuális észlelés

hallott információk pontos észlelése, megkülönböztetése

látott-hallott információk összekapcsolásának képessége

rövid idejű vizuális, verbális memória

szándékos figyelem

művészetekhez való pozitív viszony kialakítása

információkezelés

problémakezelés

önismeret fejlesztés

döntési képesség megalapozása

az emberek közötti együttműködéssel kapcsolatos ismeretek, képességek, attitűdök fejlesztése

kreativitás fejlesztése (rugalmasság, nyitottság, eredetiség)

Szociális képességek:

kritikai gondolkodás

tervszerű, motivált munkavégzés, akaraterő, kitartás

kreativitás, problémamegoldó gondolkodás

konfliktuskezelés, szabálytartás

empátia, tolerancia, nyitottság

együttműködő készség

önállóság, önbizalom

 

Verbális képességek:

szóbeli kommunikáció

beszédbátorság

belső képkészítés (mesehallgatás)

mozgáskoordináció

beszédlégzés

artikuláció

beszédtempó

hangsúly

hanglejtés

beszédpercepciós képesség

gondolkodás

 

Testi képességek:

összerendezett, koordinált mozgás

nagymozgások

finom-motorika fejlesztése

 

Verseghy Erzsébet: Libanátha

 

Lúdanyónak könnye pereg,

kislibája nagyon beteg.

Megfázott a csupasz lába,

mezítláb ment óvodába.

 

Jó mamája borogatja,

forró teával itatja,

meg is gyógyul harmadnapra,

holnapután vasárnapra.

 

Hétfőn reggel korán költik,

tó vizében megfürösztik,

csizmát húznak lúdtalpára,

úgy küldik az óvodába.

 

Szakirodalom

 

 

- Verseghy Erzsébet: Libanátha (vers)

- forrás: internet/www.freeblog.hu

- Ich geh mit meine Laterne…- német dal

- forrás: Kinderlieder und Kinderreime (1990, Gordon, 77.o.)

- Én megyek a lámpionommal…

forrás: a német dal saját fordítása

-Wulle, wulle, Ganschen… körjáték

- forrás: internet: www.spiellieder.de

-Hatan vannak a mi ludaink… körjáték

- forrás: Ének-zene az óvodában (Bp. Tk. Kiadó 167.o.oldal)

- Egyél, libám, egyél már…(ének)

- forrás: Ének-zene az óvodában (Bp. Tk. Kiadó 167.o.oldal)

- Grimm testvérek: Csillagtallérok (saját forgatókönyv)

forrás: A Grimm testvérek legszebb meséi – Egmont-Hungary Kft 2005

 

Projektterv

 

Márton nap

 

 

 

Cél:

Márton-napi legenda megismerése

együttműködésre nevelés

közös élmények szerzése kollektív munka közben

empátia, szociális érzékenység fejlesztése

családok bevonása az óvodai programba

differenciált fejlesztés, tevékenykedtetés közben

beillesztés a „Tűz” témakörbe

  

A projekt megvalósításának időkeretei:

hét: 2009 október 15-16-ig

1. hét: 2009 október 19-22-ig

0. hét: 2009 november 2-6-ig

0. hét: 2009 november 9-13-ig

  

Október közepén kezdtük meg a projekt előkészítését. Beszereztük a színes papírokat, kartonokat, a gyerekek sajtos dobozokat gyűjtöttek. A mesedramatizálás jelmezeihez anyagokat készítettünk elő, a körjáték fejdíszeihez is anyagot vettünk.

Október 19-én a szülőket bevontuk a lampionok készítésébe, ami eddig nem volt gyakorlat.

A Márton-nappal és a libákkal kapcsolatos énekeket, verseket, mesét ismertünk meg a gyerekekkel. Ezekből összeállítottunk egy kis műsort. A projekt zárónapját, november 13-án, pénteken tartottuk, bár Márton napja november 11-én van, a szülők nagy része csak ekkor ért rá, ehhez alkalmazkodtunk. Utólag nagyon örülünk, hogy így döntöttünk, mert 11-én zuhogott az eső, péntekre azonban csodálatos idő volt az udvari programhoz.

 

Forgatókönyv:

SZMK-s szülők előkészítették a vendéglátáshoz a zsíros-kenyeret, teát, hagymát

az óvoda udvarát reflektorokkal, lámpásokkal világítottuk meg

1745-korgyülekező az óvoda udvarán, lámpások kiosztása, gyertyagyújtás

1800- indul a lámpás menet az óvodából a templomba

1815- nagycsoportosok műsora a templomban, a helyi kántor bevonásával, aki orgonajátékával kísérte a dalokat

 

bevonulás - Ich geh mit meine Laterne

Én megyek a lámpionommal…

Libanátha - vers

Hatan vannak - körjáték libafejdísz használatával

Wulle, wulle …körjáték

Egyél libám .. kivonulnak, akik nem vesznek részt a mesében

 

Csillagtallérok c. mese dramatizálása.

Végigkísérjük a szegény kislányt útján, (közben Vivaldi: Négy évszak című művének Tél című tételét hallhatjuk orgonán) ahol önzetlenségének meglesz a jutalma.

 

1845 Fejes László apát úr elmondja gyerekeknek a Szent Márton legendát és megáldja a lampionokat

1900 visszatérés az óvoda udvarára

1910 vendéglátás az óvoda udvarán gyerekek, szülők és meghívott vendégek részére

 

Időpont

Külső világ tevékeny megismerése

Vizuális

Irodalom-anyanyelv

Ének-zene

előkészítés

0.hét

0. 2009 október

1. 15-16

2.

  

Szent Márton legenda

Ich geh mit…

Én megyek a lampionommal…

1.hét

2009

október 19-22

Növények és a tűz

(töklámpás, sütőtök kóstolás)

Lampionok készítése

(szülők bevonásával)

Grimm testvérek: Csillagtallérok mese

Wulle, wulle

Gänschen …

(Kreisspiel)

2.hét

2009

november 2-6

Állatok és a tűz

Üvegfestés - libák

Verseghy Erzsébet: Libanátha - vers

Hatan vannak

(új körjáték)

3.hét

2009 november 9-13

Tűzoltók akcióban - gyertyagyújtás

„Tűzön olvasztott” zsírkréta-kép „vasalós technikával”

Csillagtallérok (mesedramatizálás)

„libás” körjátékok begyakorlása

 Tevékenységek: Irodalom - anyanyelv

Téma: 0.hét

Szent Márton legenda

A tevékenység célja

Márton nap projekt érzelmi előkészítése

A tevékenység feladata

A gyermekek értelmi szintjének megfelelően előadni a történetet

Ajánlott megelőző anyag

Beszélgetés az önzetlenségről

Eszközök

Könyvek, képek

Szervezeti keretek, munkaformák

Mikro-csoportos, frontális

Vázlat

 

 

 

 

 

 

-53 érdeklődés felkeltése

-54 mesélés

-55 beszélgetés

-56 erkölcsi mondanivaló megértése, átérzése

 

Képességfejlesztés

 

Differenciálási szintek

 

I. szint

 

II. szint

 

III. szint

Értelmi

emlékezet

Ok-okozati összefüggés meglátása

Múlt-jelen összekapcsolása, kombinációs készség

Szociális

Erkölcsi érzék fejl.

Közös álláspont kialakítása

tolerancia

Kommunikációs

 

 

(verbális, nonverbális)

Új szavak, kifejezések megértése

Történet visszamondása

Beszélgetés kerek mondatokban, mögöttes mondanivaló kimondása

Testi

Nagymozgások fejlesztése a történet szereplőinek utánzásával

Nagymozgások fejlesztése a történet szereplőinek utánzásával

Nagymozgások fejlesztése a történet szereplőinek utánzásával

 

Tevékenységek: Ének-zene

Téma: 0.hét”

Ich geh mit meine Laterne…”

A tevékenység célja

Hangulatébresztés, Márton-nap hangulati, érzelmi előkészítése

A tevékenység feladata

Átismételni a lampionos felvonulás énekét németül és magyarul

Ajánlott megelőző anyag

Lámpásénekek ismerete előző évről

Eszközök

-

Szervezeti keretek, munkaformák

Frontális – mikro-csoportos - egyéni

Vázlat

 

 

 

 

 

 

-57 emlékek felelevenítése

-58 előző évi emlékek megbeszélése

-59 németül, magyarul a dalok felidézése

-60 mozgással kísért éneklés

 

Képességfejlesztés

 

Differenciálási szintek

 

I. szint

 

II. szint

 

III. szint

Értelmi

Dalok megtanulása

Dal-szöveg összhangja

Dalok sorrendjének megismerése

Szociális

Közös játék,

Türelem, tolerancia

Egymás segítése, közösséggé formálás

Kommunikációs

 

 

(verbális, nonverbális)

Új szavak használata

Idegen szavak pontos ejtése

Önálló pontos éneklés, „szövegmondás”

Testi

Nagymozgás,

térorientáció

Mozgássorok biztos begyakorlása

 Tevékenységek: Külső világ tevékeny megismerése

Téma: 1.hét

Növények és a tűz

A tevékenység célja

-61 meleg levegő éltető hatása

-62 növények fejlődésének feltételei

-63 nyelvi kifejezőkészség fejlesztése

A tevékenység feladata

-64 meleg levegő hatása a növénytermesztésre

-65 ok-okozati összefüggések felfedeztetése

-66 új kifejezések megismerése: mag, palánta, bimbó, rügy, hajtás, stb.

Ajánlott megelőző anyag

Beszélgetés az ember és a tűz kapcsolatáról.

Gyümölcsaszalás.

Eszközök

Képek, élő sarok.

Szervezeti keretek, munkaformák

csoportos, mikro-csoportos, frontális

Vázlat

-67 látogatás üvegházas kertészetben (kinti, benti hőmérséklet különbözősége, levegő páratartalma)

-68 növények növekedésének feltételei (föld, fény, víz, levegő)

 

Képességfejlesztés

 

Differenciálási szintek

 

I. szint

 

II. szint

 

III. szint

Értelmi

fogalomismeret bővítése

gondolkodási műveletek (összehasonlítás)

különböző fűtési technikák megismerése

szeriális emlékezet fejlesztése

Szociális

természetvédelemre nevelés

egymás türelmes meghallgatása

emberi alkotóképesség megbecsülése

Kommunikációs

 

 

(verbális, nonverbális)

összefüggő beszéd gyakorlása

egyszerű és összetett mondatok gyakorlása

párbeszédek folytatása

Testi

finommotoros képességek fejlesztése növények gondozása során

nagymozgások fejl.

mondókák kíséretében

nagymozgások fejl.

favágás mozdulataival

 

Tevékenységek: Ének-zene

 

Téma: 1. hét

„Wulle, wulle Gänschen…” – német körjáték

A tevékenység célja

örömteli közös éneklés, - játszás

A tevékenység feladata

megismerni az új dalt, megtanulni körjátékként játszani

Ajánlott megelőző anyag

„Alle meine Enten..” német körjáték ismétlése

Eszközök

fehér, szürke, kék, fekete libafejdíszek

Szervezeti keretek, munkaformák

frontális, egyéni

Vázlat

 

 

 

 

 

 

-69 régi körjáték eljátszása

-70 új dal bemutatása

-71 játék menetének elmondása

-72 szereplők választása

-73 fejdísszel körjáték örömteli átélése

 

Képességfejlesztés

 

Differenciálási szintek

 

I. szint

 

II. szint

 

III. szint

Értelmi

dal megértése

dal megjegyzése

dallam-szöveg összhangjára figyelés

Szociális

közös játék

önzetlenség, türelem

előzékenység, társak tolerálása

Kommunikációs

 

 

(verbális, nonverbális)

új szavak megismerése

helyes kiejtés

pontos szövegtartás

Testi

nagymozgások gyakorlása

körben-járás, koordináció gyakorlása térben

nagymozgás koordinálása

(kör-kiskör)

 Tevékenységek: Irodalom – anyanyelv

Téma: 1. hét

Grimm testvérek: Csillagtallérok

A tevékenység célja

új mese élményszerű megismerése

A tevékenység feladata

Értsék meg a gyerekek a mese mélyebb mondanivalóját, mögöttes tartalmát is. Közelebb hozni Szt. Márton alakját, önzetlen szeretet, segítés

Ajánlott megelőző anyag

„Szegény legény vagyok én” c. népdal hallgatása

Eszközök

mesekönyv

Szervezeti keretek, munkaformák

frontális

Vázlat

 

 

 

 

 

-74 zenehallgatás – hangulatteremtés

-75 mese bemutatása

-76 beszélgetés a meséről6szubjektív vélemények meghallgatása

-77 meseillusztráció

 

Képességfejlesztés

 

Differenciálási szintek

 

I. szint

 

II. szint

 

III. szint

Értelmi

Figyelem, képzelet fejl.

Analizáló képesség fejl.

Erkölcsi ítéletalkotás, következtetések levonása

Szociális

Erkölcsi szokások betartása,

közös álláspont kialakítása, együttműködési készség kial.

Egymás tiszteletben tartása, vélemény meghallgatása

Kommunikációs

 

 

(verbális, nonverbális)

Beszédértés fejl. A mese tanulságainak megfogalmazásával

Egyszerű mondatokban a mese tartalmának megfogalmazása.

Beszédkészség fejlesztése összetett mondatokkal, mesélés során

Testi

Finommotoros koordináció, vizuális megjelenítés során

Szem-kéz koordináció

Finommotoros képesség fejl., szereplők részletes ábrázolásával

Tevékenységek: Vizuális

 

Téma: 1.hét

Lampionok készítése

A tevékenység célja

Minden gyermeknek lampiont barkácsolunk

A tevékenység feladata

Szülők, gyermekek, óvónők közös munkája, csoportszellem építése

Ajánlott megelőző anyag

Formák kigondolása, színek megválasztása

Tervezés

Eszközök

Kartonpapírok, ollók, lyukasztók, ragasztók, drót, gyertya, sajtos doboz

Szervezeti keretek, munkaformák

Mikro-csoportos

Vázlat

 

 

 

 

-78 hangulatteremtés zenével

-79 anyagok előkészítése

-80 egyéni tervezés

-81 lampionok elkészítése

-82 Márton-napi dalok éneklése (aki nem ismeri, megtanulása)

 

Képességfejlesztés

 

Differenciálási szintek

 

I. szint

 

II. szint

 

III. szint

Értelmi

Produktív képzelet fejl.

Vizuális memória fejl.

Szín és formaemlékezet fejl.

Szociális

Felnőttekkel való együttműködés

Együttműködés fejlesztése a tervezésnél

Együttélés szabályainak fejlesztése

Eszközök megóvása

Kommunikációs

 

 

(verbális, nonverbális)

Kifejezőkészség fejlesztése

Összefüggő mondatok alakítása

Párbeszéd folytatása, udvariassági formák használata

Testi

Finom-motorika fejl.

Ollóval való bánásmódnál

ujjak munkájának fejl.

Szem-kéz koordináció

 Tevékenységek: Környező világ tevékeny megismerése

Téma: 2. hét

Állatok és a tűz

A tevékenység célja

Szerezzenek ismereteket az ember munkájáról, állatvédelemmel kapcsolatban. Gondolkodási műveletek fejl.

Tűz és állatmentéssel kapcsolatos feladatok megbeszélése.

A tevékenység feladata

Tudatosítsuk az állatok kiszolgáltatottságát, az ember felelősségét.

Tűz és egyéb veszélyforrások megbeszélése.

Ok-okozati összefüggések megbeszélése.

Ajánlott megelőző anyag

Látogatás az állatkertben.

Állatos képek gyűjtése, rendezése

Állatos dalok, versek ismétlése.

Eszközök

Állatok képei, diaképek, vetítő

Szervezeti keretek, munkaformák

Mikro-csoportos

Vázlat

 

 

 

 

-83 a tűz történetének felelevenítése képek segítségével

-84 tűz és az ember kapcsolata

-85 tűzvédelmi ismeretek megbeszélése

-86 erdőtüzek, háztüzek kialakulása, megelőzése

-87 teendők tűz esetén

 

Képességfejlesztés

 

Differenciálási szintek

 

I. szint

 

II. szint

 

III. szint

Értelmi

fogalomismeret bővítése

ok-okozati összefüggések felismerése

-átfordítási képesség gyakorlása,

-osztályozási művelet gyak.

Szociális

szabálytudat erősítése

együttműködő képesség fejlesztése

szabályok betartására nevelés

Kommunikációs

 

 

(verbális, nonverbális)

folyamatos beszéd gyakorlása

párbeszédek folytatása

metakommunikációs képességek fejlesztése

Testi

egyensúlyérzék fejlesztése a”Tüzet viszek” kezdetű dalos játék során

nagymozgások fejlesztése,

állatok mozgásának utánzásával

nagymozgások fejlesztése,

állatok mozgásának utánzásával

Tevékenységek: Ének zene

Téma: 2. hét

Hatan vannak a mi ludaink

A tevékenység célja

örömteli közös éneklés, - játszás

A tevékenység feladata

megismerni az új dalt, megtanulni körjátékként játszani

Ajánlott megelőző anyag

„Egyél libám…” ismétlése

Eszközök

Libafejdíszek: fehér, szürke, fekete

Szervezeti keretek, munkaformák

Frontális, egyéni

Vázlat

 

 

 

 

-88 régi körjáték eljátszása

-89 új dal bemutatása

-90 játék menetének elmondása

-91 szereplők választása

-92 fejdísszel körjáték örömteli átélése

 

Képességfejlesztés

 

Differenciálási szintek

 

I. szint

 

II. szint

 

III. szint

Értelmi

dal megértése

dal megjegyzése

dallam-szöveg összhangjára figyelés

Szociális

közös játék

önzetlenség, türelem

előzékenység, társak tolerálása

Kommunikációs

 

 

(verbális, nonverbális)

új szavak megismerése

helyes kiejtés

pontos szövegtartás

Testi

nagymozgások gyakorlása

körben-járás, koordináció gyakorlása térben

nagymozgás koordinálása

(kör-kiskör)

Tevékenységek: Irodalom - anyanyelv

Téma: 2. hét

Verseghy Erzsébet: Libanátha

A tevékenység célja

új vers megismerése

A tevékenység feladata

vers kifejező, érthető elmondása

Ajánlott megelőző anyag

állatok és kicsinyeik - baromfiudvar

Eszközök

ritmushangszerek

Szervezeti keretek, munkaformák

frontális, egyéni

Vázlat

 

 

 

 

 

 

 

 

Képességfejlesztés

 

Differenciálási szintek

 

I. szint

 

II. szint

 

III. szint

Értelmi

   

Szociális

   

Kommunikációs

 

 

(verbális, nonverbális)

   

Testi

   

 Tevékenységek: Vizuális

Téma: 2. hét

„Tűzön olvasztott” – olvasztott zsírkréta kép készítése

A tevékenység célja

Új technika, illetve anyagok tulajdonságainak megismerése.

Tapasztalatszerzés: egy kép felülete lehet sima, érdes, egyenetlen.

A tevékenység feladata

Zsírkréta használatának lehetőségei.

Szubjektív színhasználat.

Ajánlott megelőző anyag

Beszélgetés a tűz tulajdonságairól. Tűzzel kapcsolatos versek mondogatása, dalok éneklése.

Képzőművészeti kiadványok nézegetése.

Eszközök

Zsírkréta, rajzlap, hegyező, sütő, speciális vasaló.

Szervezeti keretek, munkaformák

mikro-csoportos

Vázlat

 

 

-93 festmények nézegetése, gyertyagyújtás

-94 zsírkréta forgácsokat készítünk hegyező segítségével, a forgácsokból kirakott képet sütőben olvasztjuk

-95 olvasztási folyamat megfigyelése, tűz szerepe

 

Képességfejlesztés

 

Differenciálási szintek

 

I. szint

 

II. szint

 

III. szint

Értelmi

-vizuális memória és színemlékezet fejlesztése

(sötét-világos)

-vizuális észlelés fejlesztése

-szín-, forma-, tapintásérzékelés

-kompozíciós képesség fejl.

-vizuális diszkrimináció fejl.

-képzelet fejl.

-osztályozás műveletének fejl.

pl: sötét-világos

-kompozíciós képesség fejl.

a zsírkréta-forgácsok elrendezése valamely irodalmi vagy zenei mű hangulatának hatására

Szociális

alkotás örömének átélése

érzelmek és hangulatok vizuális és verbális kifejezése

egymás érzelmeinek tiszteletben tartása

Kommunikációs

(verbális, nonverbális)

kifejező kép. fejl.

(színek, formák)

kifejező kép. fejl.

(érzelem és hangulat)

egymás érzelmeinek indítékainak meghallgatása

Testi

szem-kéz koordináció fejlesztése

szem-kéz koordináció fejlesztése

finommotoros kép. fejl.

 

Tevékenységek: Külső világ tevékeny megismerése

Téma: 3. hét

Tűzoltók akcióban

A tevékenység célja

Szerezzenek ismeretet a felnőttek munkájáról. Tűzoltók munká-

jának megismerése.

Gondolkodási műveletek: tűz és tűzoltás közötti kapcsolat.

A tevékenység feladata

Tudják megnevezni szüleik munkáját, foglalkozását, munkahelyét. Felnőttek munkájának megbecsülésére nevelés.

Ok-okozati összefüggés felfedeztetése.

Ajánlott megelőző anyag

Tapasztalatszerzés a tűz növényekre és emberekre gyakorolt hatásáról.

Eszközök

Képek tűzről, tűzoltókról, a tűz oltásáról.

Szervezeti keretek, munkaformák

Csoportos, mikro-csoportos

Vázlat

 

 

-96 helyszíni foglalkozás a tűzoltóságon

-97 közös beszélgetés a szülők munkájáról

-98 képek válogatása: mikor barátunk és mikor ellenségünk a tűz

 

Képességfejlesztés

 

Differenciálási szintek

 

I. szint

 

II. szint

 

III. szint

Értelmi

-fogalomismeret bővítése

-vizuális diszkrimináció fejlesztése

-következtetések levonás, ítéletalkotás

-analizáló képesség fejlesztése

-összehasonlító képesség fejl.

-analizáló képesség fejlesztése

-összehasonlító képesség fejl.

-osztályozás műveletének fejl.

Szociális

Tűzoltók együttműködő képességének megfigyelése.

Emberi munka becsületének kiemelése.

Önzetlenség, önfeláldozás fogalmainak elmélyítése a tűzoltók munkája kapcsán.

Kommunikációs

 

 

(verbális, nonverbális)

képolvasás gyakorlása

Folyamatos, egész mondatos beszéd gyakorlása.

Munka és hivatás közötti különbség érzékeltetése a beszéd közben

Testi

játékos utánzó nagymozgások

gyorsaság és figyelem fejl.

nagymozgások fejl.

 

Tevékenységek: Irodalom-anyanyelv

Téma: 3. hét

Mesedramatizálás, Grimm testvérek: Csillagtallérok

A tevékenység célja

A mese élményszerű előadása dramatizálással.

A tevékenység feladata

Gyerekcsoport összerendezett, összefogott tevékenységével megjeleníteni a mesét.

Ajánlott megelőző anyag

Csillagtallérok c. mese pontos ismerete, értelmezése.

Eszközök

fejdíszek, ruhák, csillagok, zenei anyag

Szervezeti keretek, munkaformák

frontális, mikro-csoportos, egyéni

Vázlat

 

 

 

 

-99 mese felelevenítése

-100 szereplők kiválasztása

-101 dramatizálás megtervezése

-102 mese előadása (párbeszédek alkotása)

-103 zenei betétek beillesztése

 

Képességfejlesztés

 

Differenciálási szintek

 

I. szint

 

II. szint

 

III. szint

Értelmi

történet megértése, történet mozgással való megjelenítése

mögöttes tartalom felismerése, mozgással rásegítés

színpadkép átlátása, téri tájékozódás

Szociális

türelem

tolerancia

kollektív munka

Kommunikációs

 

 

(verbális, nonverbális)

pontos szövegértés, új szavak megismerése

pontos szövegmondás

bátor, felszabadult kerek mondatos előadás

Testi

nagymozgás,

nagymozgás, téri orientáció

felszabadult mozgás, térbeli pontos tájékozódás

 Tevékenységek: Vizuális

Téma: 3. hét

Üveglámpások készítése

A tevékenység célja

Nagy befőttesüvegek díszítése lámpásnak.

A tevékenység feladata

Üvegfesték használata. Libás minták rajzolása az új technikával.

Egyéb kreatív ötletek támogatása.

Ajánlott megelőző anyag

Üvegfesték használatának megismerése.

Eszközök

üvegek, festékek, ecsetek, írókák

Szervezeti keretek, munkaformák

mikro-csoportos, egyéni

Vázlat

 

 

 

-104 eszközök előkészítése

-105 minták tervezése

-106 kontúrozás (segítségnyújtás felnőtt részéről)

-107 színkitöltés

-108 szárítás, gyönyörködés egymás munkájában

 

 

Képességfejlesztés

 

Differenciálási szintek

 

I. szint

 

II. szint

 

III. szint

Értelmi

vizuális memória, színemlékezet

kompozíciós képesség fejlesztése

képzelet fejlesztése, motiváció fenntartása

Szociális

alkotás örömének átélése

érzelmek, hangulatok vizuális kifejezése

egymás vizuális kifejezésmódjának tiszteletben tartása

Kommunikációs

 

 

(verbális, nonverbális)

kifejezőképesség fejl., színárnyalatok, formák megnev.

kifejezőkészség fejl. érzelmek, hangulatok megnevezése

egymás meghallgatása

Testi

szem-kéz koordináció

finommotoros képességek fejl., pontos vonalvezetés

finommotoros képességek fejl., pontos vonalvezetés

Tevékenységek: Ének-zene

Téma: 3.hét

Márton napi „körjáték-blokk”

A tevékenység célja

„libás” körjátékok összefűzése, örömteli játék, ének

A tevékenység feladata

körjátékok eljátszása, élményszerű előadás

Ajánlott megelőző anyag

énekek, játékok pontos ismerete

Eszközök

fejdíszek

Szervezeti keretek, munkaformák

frontális, egyéni

Vázlat

 

 

 

 

-109 körjátékok sorrendjének megtervezése, megbeszélése

-110 szereplők kiválasztása

-111 énekes körjátékok előadása

-112 sorrend begyakorlása

 

Képességfejlesztés

 

Differenciálási szintek

 

I. szint

 

II. szint

 

III. szint

Értelmi

emlékezet

  

Szociális

türelem

tolerancia

együttműködő képesség fejl.

Kommunikációs

 

 

(verbális, nonverbális)

   

Testi